Presentació | Fundació Aspanide

Presentació

La Fundació ASPANIDE és una entitat privada sense afany de lucre que gestiona serveis dirigits a fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels nens i dels adults amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la creació d’escoles, tallers, residències, centres de rehabilitació, i altres serveis necessaris per a aconseguir tal finalitat.

La Fundació prové de la creació de l’associació ASPANIDE el 1969, portada a terme pels propis pares, familiars i amics de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta iniciativa va ser motivada per una realitat propera, que un dia darrera d’altre i a nivell individual, els feia pensar que “això que estic vivint a casa meva ho deuen d’estar vivint altres famílies”. Aquest pensament i patiment comú els va portar a unir-se per reclamar un lloc digne en la societat per als seus fills.

D’aquesta manera, l’any 1969 un grup de pares amb fills amb discapacitat intel·lectual de Santa Coloma va començar a treballar amb el propòsit d’endegar el problema de la deficiència mental i buscar solucions per als nens i joves afectats. El 1970 naixia Aspanide com a entitat sense afany de lucre.

Durant aquests 35 anys de tasca continuada, ASPANIDE ha creat i posat en marxa diferents serveis destinats a cobrir les necessitats del col·lectiu que representem. Aquests serveis atenen actualment més de 300 persones i donen feina a més de 100 professionals.

 

  • Residència: Acolliment residencial, atenem persones majors de 18 anys, amb greus disminucions psíquiques i/o físiques, que necessiten atenció i suport extens-generalitzat per realitzar les activitats de la vida diària.
  • Llar Residència: Acolliment residencial, atenem a persones majors de 18 anys, amb disminució psíquica lleu i/o mitja que necessiten atenció i suport interminent-limitat per realitzar les activitats de vida diària. Aquests usuaris estan assistits de forma diürna a Serveis de Teràpia Ocupacional i/o Centres Especials de Treball. 
  • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP): realitza actuacions assistencials i preventives amb nens i nenes de 0 a 48 mesos amb trastorns de desenvolupament o amb risc de presentar-lo. 
  • Centre d’Atenció Especialitzada (CAE): Acolliment diürn, a persones majors de 18 anys, amb greus disminucions psíquiques i/o físiques que necessiten una atenció i suport extens-generalitzat per realitzar les activitats de vida diària.

 

 

POLÍTICA DE QUALITAT

La Fundació ASPANIDE és una entitat privada sense afany de lucre que gestiona serveis dirigits a fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels nens amb trastorns de desenvolupament i dels adults amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la creació d’escoles, tallers, residències, centres d’atenció precoç, i altres serveis necessaris per a aconseguir aquesta finalitat.

La Fundació ASPANIDE vol oferir uns serveis amb un màxim de qualitat possible, eficaç i amb garantia d’èxit, ja que el nostre entorn necessita organitzacions competents i compromeses amb la millora contínua. És per això que assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat adequada a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i les seves famílies.

Aquesta política és la base per establir la planificació estratègica i els objectius de qualitat de tot el Sistema de Gestió de Qualitat.

La Fundació ASPANIDE es compromet a divulgar la política de qualitat a tots els serveis que la composen i a la resta de grups d’interès  i a vetllar perquè el Sistema de Gestió de Qualitat segons Norma UNE-EN-ISO 9001:15 estigui implantat i desenvolupat per tots els seus representats i així poder assegurar la satisfacció dels nostres usuaris i famílies, oferint serveis eficaços i complint amb els requisits legals i reglamentaris que li apliquin.

L’esforç de La Fundació ASPANIDE  per a la qualitat, és recolza en un sòlid equip humà que ha respòs amb entusiasme quan ha calgut evolucionar. Aquest equip humà és el capital més valuós i preuat de Fundació ASPANIDE, ja que són la força i el motor que ens ha de permetre assumir nous i constants reptes.

 

 

 

 

Francisco Ruiz Abril

President de la Fundació Privada Aspanide

20.06.17