93 391 15 60
administracio@aspanide.org

La fundació Aspanide

La Fundació ASPANIDE és una entitat privada sense afany de lucre que gestiona serveis dirigits a fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels nens i dels adults amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la creació d’escoles, tallers, residències, centres de rehabilitació, i altres serveis necessaris per a aconseguir tal finalitat.

La Fundació prové de la creació de l’associació ASPANIDE el 1969, portada a terme pels propis pares, familiars i amics de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta iniciativa va ser motivada per una realitat propera, que un dia darrera d’altre i a nivell individual, els feia pensar que “això que estic vivint a casa meva ho deuen d’estar vivint altres famílies”. Aquest pensament i patiment comú els va portar a unir-se per reclamar un lloc digne en la societat per als seus fills.

D’aquesta manera, l’any 1969 un grup de pares amb fills amb discapacitat intel·lectual de Santa Coloma va començar a treballar amb el propòsit d’endegar el problema de la deficiència mental i buscar solucions per als nens i joves afectats. El 1970 naixia Aspanide com a entitat sense afany de lucre.

La Fundació ASPANIDE disposa del segell de qualitat UNE-EN-ISO 9001:15 que acredita la qualitat del seu Sistema de Gestió.La Fundació ASPANIDE disposa del segell de qualitat UNE-EN-ISO 9001:15 que acredita la qualitat del seu Sistema de Gestió.

MISSIÓ

La Fundació ASPANIDE és una entitat privada sense afany de lucre que gestiona serveis dirigits a fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels nens amb trastorns de desenvolupament i dels adults amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la creació d’escoles, tallers, residències, centres d’atenció precoç, i altres serveis necessaris per a aconseguir aquesta finalitat.

VISIÓ

La Fundació ASPANIDE vol oferir uns serveis amb un màxim de qualitat possible, eficaç i amb garantia d’èxit, ja que el nostre entorn necessita organitzacions competents i compromeses amb la millora contínua. És per això que assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat adequada a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i les seves famílies.

VALORS

L’esforç de La Fundació ASPANIDE per a la qualitat, és recolza en un sòlid equip humà que ha respòs amb entusiasme quan ha calgut evolucionar. Aquest equip humà és el capital més valuós i preuat de Fundació ASPANIDE, ja que són la força i el motor que ens ha de permetre assumir nous i constants reptes.

SERVEIS RESIDENCIALS

Residència

La residència és un servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, que té una funció substitutòria de la llar, adequat per acollir a persones amb discapacitat intel·lectual amb una necessitat de suport generalitzat o extens amb possible trastorn de conducta associat

CONEIX MÉS

Llars residències

Les llars residència són equipaments d’acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, adreçats a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que necessiten la provisió d’un servei substitutori de la llar pel fet de ser impossible o desaconsellable viure a la pròpia llar.

CONEIX MÉS

CAE

El centre d’atenció especialitzada és un servei diürn per a persones amb disminució psíquica i/o física profunda i/o severa que tenen una gran mancança d’independència personal i una atenció assistencial permanent.

CONEIX MÉS

CDIAP

El CDIAP té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. L’atenció precoç va destinada a atendre als infants que presenten dificultats i/o trastorns en el seu desenvolupament o es troben en risc de partir-ne, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn, des de la concepció i, com a màxim, fins que compleixin els 6 anys.

CONEIX MÉS

ÚLTIMAS NOTICIAS

ejemplo 3

Ayer fuimos a comer al McDonald’s

Read more

Ejepmlo 2

Tarde completa!!! Hemos ido al teatro a ver magia y a la vuelta hemos merendado!

Read more

Ejemplo de noticia 1

EjEsta tarde hemos celebrado el cumple de Montse, felicidades guapa!!!

Read more

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ