93 391 15 60
administracio@aspanide.org

Residència

La residència és un servei d’acollida residencial amb caràcter permanent o temporal, que té una funció suBstitutòria de la llar, adequada per a acollir a persones amb discapacitat intel·lectual amb una necessitat de suport generalitzat o extens amb possible trastorn de conducta associat. Treballem per a:

 • Oferir atenció global a les persones ateses.
 • Rehabilitar i habilitar a les persones ateses.
 • Constituir el seu domicili habitual.
 • Aplicació d’un programa de suport personal i social..
 • Assistència mèdica sanitària.
 • Suport psicològic i social.
 • Allotjament.
 • Acollida i convivència.
 • Manutenció.

Llars Residencias

Les llars residències són equipaments d’acollida residencial, de caràcter temporal o permanent, dirigits a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que necessiten la provisió d’un servei substitutori de la seva llar pel fet de ser impossible o desaconsellable viure en la seva pròpia. Treballem per:

 • Oferir atenció global a les persones ateses.
 • Rehabilitar i habilitar a les persones ateses.
 • Constituir el seu domicili habitual.
 • Allotjament.
 • Acollida i convivència.
 • Manutenció.
 • Atenció personal.