93 391 15 60
administracio@aspanide.org

Avís Legal

AVÍS LEGAL DE LA WEB

http://aspanide.org

1– CONDICIONS GENERALS D’ ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (d’ara endavant, «Avís Legal») regula l’ús del servei d’accés i utilització de la Web que Fundació Privada Aspanide posa a la seva disposició.

Fundació Privada Aspanide, en tant que responsable de la Web informa que té el seu domicili social en C/ Nàpols 41, 08921 Sta. Coloma de Gramenet (Barcelona) amb NIF número G61852802.

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, «Usuari») e implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per Aspanide en el moment mateix en que l’Usuari accedeixi a la Web. La fundació es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present Web està protegida per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests contingut hauran de ser usats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No podran utilitzar-se els continguts de forma contraria a la llei, a la moral o a les bones costums acceptades en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar en aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links del qual podrà trobar dintre d’aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) a menys que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

 

2. OBJECTE

A través de la Web, Aspanide informa dels seus serveis dirigits a fomentar l’assistència, recuperació i ensenyança dels nens i dels adults amb discapacitat intel·lectual.

 

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

 3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització del Portal té caràcter gratuït pels usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través de la Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de tots aquelles dades que comuniqui amb conseqüència de la complementació dels formularis de recollida de dades. D’igual forma, s’haurà de mantenir la informació facilitada a la fundació actualitzada. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Aspanide o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i demés avisos, reglaments d’ús e instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la Web amb fins o efectes il·lícites, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets e interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web dels equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’ Aspanide, o de qualsevol usuari d’Internet (hardware y software).

Aspanide es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

 

4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Web són propietat d’ Aspanide o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a la Web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre las citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual d’Aspanide o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquest Avís Legal, ningú dels drets d’ explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l’ estrictament necessari pel correcte ús de la Web.

 

5.- RESPONSABILIDATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o con un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels Danys i Perjudicis que Aspanide pugui sofrir directa o indirectament, com conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establerts en el present Avís Legal.

 

6- LÍMIT DE RESPONSABILITAT

 Aspanide no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la Web.

Quan això sigui raonablement possible, Aspanide advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la Web. La fundació tampoc garanteix la unitat dels serveis per la realització de ninguna activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els serveis i accedir a les distintes pàgines Web des de les que es presten els serveis.

 Aspanide no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització de la Web, no pot a garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

Aspanide no controla ni garanteix l’ absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que poden produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

D’igual forma, Aspanide, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així como en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per  aquests medis.

Aspanide no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

Esta Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els que Aspanide no tenen control algun. En aquests supòsits la fundació no assumeix responsabilitat alguna ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereix.

En cas de que una autoritat judicial comuniqui a Aspanide o aquestes tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda a la Web o que lesioni bens o drets d’un tercer susceptible de indemnització, Aspanide col·laborarà amb els organismes competents per la identificació de les persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés de la mateixa.

 

7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, de Fundació Privada Aspanide informa als seus usuaris del website sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Aspanide les dades personals que li són sol·licitats en el website per la prestació dels seus serveis.

Responsable: Fundació Privada Aspanide – NIF: G61852802. Dir. postal: C/ Nàpols 41 3ª , 08921, Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona – Telèfon: 933911560 – Correu electrònic: administracio@aspanide.org .

En nom de la Fundació, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de informació del formulari de contacte. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació professional o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en el casos que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a  obtenir confirmació sobre si a Fundació Privada Aspanide estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris dirigint-se per escrit al responsable al correu electrònic administracio@aspanide.org .

Fundació Privada Aspanide, adverteix a l’usuari de la utilizació de cookies quan l’usuari navega per la pàgina Web Política de cookies

Les dades que es sol·liciten són los adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de la fundació. L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de la complementació defectuosa del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Aspanide ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i demés riscos possibles.

Igualment, Aspanide s’obliga a complir amb la obligació de secret respecte de les dades continguts en els fitxers segons l’establert a la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Aspanide informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de la fundació per la prestació d’un servei a aquesta.

 

8- DURACIÓ

Aspanide podrà interrompre el servei de la Web no obstant, està autoritzada a donar per terminada o suspendre la prestació dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Aspanide advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels seus serveis de la Web.

  

9- JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia de seu propi fur, accepten com legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i es sotmeten para la resolució de quants litigis pogués derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

  

10- LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.