93 391 15 60
administracio@aspanide.org

Història

 • 1970: Constitució Associació ASPANIDE.
 • 1972: Primera Escola d’Educació Especial.
 • 1976: Primera Fase del Taller Ocupacional.
 • 1977: Declarada d’Utilitat Pública.
 • 1982: L’entitat gestiona l’Escola d’Educació Especial Josep Sol, i inaugura el Centre de Rehabilitació Infantil.
 • 1986: Inauguració de la Residència «La Torre».
 • 1988: L’Ajuntament atorga a l’Entitat el premi Ciutat de Santa Coloma i cedeix una superfície de 2340m2 per a la creació de Tallers.
 • 1989: Es gestiona i es posen en marxa els Tallers del Cr. Sant Carles.
 • 1990: Inauguració del Centre de Dia.
 • 1993: Inauguració del CET i CO del Cr. Almogàvers.
 • 1994: Signatura del Conveni Urbanístic amb l’Ajuntament de Santa Coloma.
 • 1996: Inauguració de la Residència i Centre de Dia ubicats al Cr. Beethoven 43.
 • 1998: Constitució de la Fundació ASPANIDE.
 • 1999: Inauguració del nou Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç i adquisició d’un pis de 210 m2 per a la creació d’una Llar Residència. L’Ajuntament es compromet a destinar un solar per a la creació d’un nou taller.
 • 2000: La Fundació assumeix el patrimoni i la gestió dels centres de l’associació. Inauguració de la llar residència.
 • 2001: L’Ajuntament cedeix l’ús d’un local de 206 m2 per a l’ampliació del centre d’atenció especialitzada diürn.
 • 2005: S’inauguren les noves instal·lacions per al Centre d’Atenció Especialitzada diürn.
 • 2008: Es posa la primera pedra del nou edifici on s’ubicaran dos pisos assistits per 24 usuaris i les oficines de la Fundació.
 • 2010: Trasllat de les oficines de la Fundació al nou edifici del c/ Nàpols, 41.
 • 2011: Finalització obres pisos assistits.
 • 2016: Inauguració de la nova LLar-Residència II al c/ Nàpols,41.