93 391 15 60
administracio@aspanide.org

C.A.E.

Centre D´Atenció Especialitzada (CAE)

Usuaris/es

El centre d’atenció especialitzada és un servei diürn per a persones amb disminució psíquica i/o física profunda i/o severa que tenen una gran mancança d’independència personal i una atenció assistencial permanent.

Objectiu

 • Atenció individual de les persones amb greus disminucions.
 • Aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i social.
 • Integració social.
 • Afavorir el manteniment al domicili.
 • Donar suport a la familia.
 • Rehabilitació i habilitació de les persones ateses.

Activitats

 • Aplicació de programes i tractaments individuals.
 • Desenvolupament de les activitats del grup.
 • Atenció i  suport a les activitats de la vida diària.
 • Acollida diürna i convivència.

Capacitat

La capacitat màxima del CAE és de 20 places, actualment està al 100%.

Requisits d’accés

 • Persones afectades d’una disminució psíquica profunda, gran invalidesa, o bé na pluridiscapacitat que limiti greument la seva autonomia i impedeixi l’ús d’altres serveis.
 • Certificat de reconeixement de la disminució i valoració del Centre d’Atenció a Disminuïts per accedir al servei.