93 391 15 60
administracio@aspanide.org

C.A.E.

CENTRE D´ATENCIÓ ESPECIALITZADA (CAE)

Usuaris/es

El centre d’atenció especialitzada és un servei diürn per  a persones amb disminució psíquica i/o física profunda i/o severa que tenen una gran mancança d’independència personal i una atenció assistencial permanent.

Objectiu

 • Atenció individual de les persones amb greus disminucions
 • Aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i social
 • Integració social
 • Afavorir el manteniment en el domicili
 • Donar suport a la família
 • Rehabilitació i habilitació de les persones ateses

Activitats

 • Aplicació de programes i tractaments individuals
 • Desenvolupament de les activitats del grup
 •  Atenció i suport a les activitats de la vida diària
 • Acolliment diürn i convivència.

Capacitat

La capacitat màxima del CAE és de 20 places, actualment està al 100% (20 places)

Requisits d´accés

 • Persones afectades d’una disminució psíquica profunda, gran invalidesa, o bé una pluridiscapacitat que limiti greument la seva autonomia i impedeixi l’ús d’altres serveis.
 • Certificat de reconeixement de la disminució i valoració del Centre d’Atenció a Disminuït per accedir al servei.