93 391 15 60
administracio@aspanide.org

Llar-Residència

Usuaris/es

Persones majors de 18 anys amb disminució psíquica i/o física de grau lleu i/o mitjà, que necessiten de forma permanent o temporal suport intermitent o limitat per a la realització de les activitats de la vida diària.

Exceptuant les persones greument afectades i les que, tot i no estant fisiològicament i psicològicament, poden tenir trastorns de conducta greus. Els usuaris/es estan assistint de forma diürna a un Servei de Teràpia Ocupacional o a un Centre Especial de Treball.

Objectiu

Atenció global als usuaris, la seva rehabilitació i habilitació i constituir el seu domicili habitual.

Activitats

 • Allotjament.
 • Acolliment i convivència.
 • Manutenció.
 • Atenció personal.
 • Higiene personal.
 • Relacions interpersonals i integració social.
 • Hàbits d’autonomia.
 • Descans i oci.

Capacitat

La capacitat màxima de la residència és de 15 places i el grau d’ocupació actual és del 100%.

Requisits d’accés

 • Reconeixement oficial de disminució psíquic i valoració dels Centres d’Atenció a Disminuïts per a l’ingrés al servei.
 • Haver realitzat la sol·licitud pertinent de l’establiment residencial al  Departament de Benestar Social y Família.
 • Procedència limitada a Santa Coloma i municipis propers (Badalona, Sant Adrià, Barcelona). Prioritat a les persones ateses al Centre Ocupacional i al Centre Especial de Treball locals.
 • Criteris socials, familiars i individuals:
  • Orfandat parcial o total.
  • Situacions marginals que suposin mancances primàries.
  • Situacions de risc social.
  • Impossibilitat d’atenció per avançada edat dels pares.
  • Impossibilitat d’atenció per greus malalties dels responsables.
  • Desestructuració i inestabilitat familiar.