93 391 15 60
administracio@aspanide.org

Llar-Residència

Usuaris/es

Persones majors de 18 anys amb disminució psíquica i/o física de grau lleu i/o mitjà, que necessiten de forma permanent o temporal suport intermitent o limitat per la realització de les activitats de la vida diària. S’exceptuen les persones greument afectades i les que, tot i no estar-ho fisiològicament i psicològicament, puguin comportar trastorns de conducta greus.

Els usuaris/es estan assistits de forma diürna a un Servei de Teràpia Ocupacional o a un Centre Especial de Treball.

 

Objectiu

Atenció global als usuaris, la seva rehabilitació i habilitació i constituir el seu domicili habitual.

 

Activitats

 • Allotjament
 • Acolliment i convivència
 • Manutenció
 • Atenció personal
 • Higiene personal
 • Relacions interpersonals i integració social
 • Hàbits d’autonomia
 • Descans i lleure

 

Capacitat

La capacitat màxima de la residència és de 15 places i el grau d’ocupació actual és del 100%.

 

Requisits d´accés

 • Reconeixement oficial de disminuït psíquic i valoració dels Centres d’Atenció a Disminuïts per a l’ingrés al servei.
 • Haver realitzat la sol·licitud pertinent de establiment residencial a l’ICASS
 • Procedència limitada a Santa Coloma i municipis propers (Badalona, Sant Adrià, Barcelona). Prioritat a les persones ateses al Centre Ocupacional i al Centre Especial de Treball locals.
 • Criteris socials, familiars i individuals:
  • Orfandat parcial o total
  • Situacions marginals que suposin mancances primàries
  • Situacions de risc social
  • Impossibilitat d’atenció per l’avançada edat dels pares
  • Impossibilitat d’atenció per greus malalties dels responsables
  • Desestructuració i inestabilitat familiar